English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Badanie snu (polisomnografia)

Badanie tak zwanej "małej polisomnografii" jest przeprowadzane w warunkach domowych pacjenta, jest więc przez to bardziej komfortowe.

Pielęgniarka podłącza pacjentowi niewielkie urządzenie przenośnie w godzinach wieczornych, z którym chory śpi przez noc, a rano jest ono odłączane.

 

W trakcie badania urządzenie bezpośrednio wysyła dane do centralnego systemu rejestrującego, gdzie wszystkie parametry snu są zapisywane, a następnie poddawane fachowej analizie.

Parametry, które są rejestrowane w trakcie badania to między innymi: saturacja, czyli wysycenie tlenem krwi tętniczej, tętno, fala tętna, EKG, przepływy powietrza przez usta i nos, ruchy klatki piersiowej, ruchy przepony, położenie ciała oraz dźwięki chrapania pacjenta.

 

Lekarz ma dostęp do wyniku od razu po jego zarejestrowaniu i może zaproponować leczenie w zależności od rodzaju zdiagnozowanej w badaniu patologii lub skierować pacjenta do specjalisty neurologa, jeśli potwierdzony zostanie bezdech o typie centralnym.

Przykładowy wynik badania snu (raport sumaryczny)

Wynik badania przedstawiony poniżej jest rzeczywistym badaniem osoby, która skarży się na chrapanie i okresowe uczucie niewyspania w ciągu dnia. Do tej pory nie była badana przez laryngologa, a skierowanie na badanie polisomnograficzne otrzymała od swojego lekarza rodzinnego. Usunięto dane identyfikacyjne pacjenta.

Wykres liczby spadków saturacjiWykres spadków saturacji ODI4% przedstawia liczbę spadków saturacji o przynajmniej 4% w poszczególnych godzinach badania.

 

Wykres średniego spadku saturacjiWykres średniego spadku saturacji przedstawia uśrednioną wartość obniżenia saturacji z uwzględnieniem godzin snu. Na przykład dla pierwszej, drugiej i trzeciej godziny snu, średni spadek saturacji wyniósł 5%.

 

 

 

 

 

Wykres współczynnika desaturacjiWykresy wartości współczynnika desaturacji (DC) oraz parametru WZS. Są to parametry pochodne wyliczone matematycznie, które dobrze korelują z nasileniem objawów oraz służą analizie efektów leczenia i porównaniu badań wykonanych np. przed i po zabiegu operacyjnym.

 

 

 

Wykres współczynnika WZS

Wykres rozkładu saturacjiWykres rozkładu tętnaWykresy rozkładu tętna i saturacji pokazują, ile wystąpiło poszczególnych wartości tętna i saturacji w trakcie całego badania.

 

 

 

 

Tabela wyników badania snu (polisomnografii)

Wyniki szczegółowe w formie tabelarycznej najważniejszych parametrów badania polisomnograficznego.

 

Opisowy wynik badania snu (polisomnografii)

Zbiorcze podsumowanie wyników badania w formie tekstowej.

 

Podane są warunki badania, uzyskane przez badanego wyniki, jak również zakresy norm dla głównych parametrów.

Całościowy obraz badania stwierdza, że badanie nie spełnia kryteriów rozpoznania zespołu ZOPS, czyli Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. Drugim wnioskiem jest stwierdzenie Wzmożonej Oporności Górnych Dróg Oddechowych (WOGDO) i zasadności konsultacji laryngologicznej celem identyfikacji jej przyczyny.

 

Przeprowadzona konsultacja laryngologiczna stwierdziła istotne zwężenie jam nosa spowodowane skrzywieniem przegrody nosa. Zalecono chirurgiczną korektę skrzywienia, która powinna znacznie zmniejszyć lub zlikwidować dolegliwości i objawy Pacjenta.

 

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl