English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Diagnostyka

Diagnostyka wirusologiczna, bakteriologiczna i w kierunku grzybów:

posiewy materiału biologicznego pobranego z ucha, jam nosa, gardła i migdałków podczas badania laryngologicznego

 

Szybki test wykrywający antygeny paciorkowca wywołującego anginę (OSOM Step A Test)

 

 

 

 

 

Szybki test określający wartość CRP (białka ostrej fazy), czyli określenie ryzyka, że infekcja ma podłoże bakteryjne, a nie wirusowe

 

 

 

 

 

Diagnostyka histopatologiczna - każda zmiana patologiczna usunięta podczas zabiegu jest wysyłana do badania histopatologicznego, a po okresie 2-3 tygodni wynik jest przekazywany pacjentowi, a jego kopia znajduje się w dokumentacji chorego

 

 

Diagnostyka endoskopowa - posiadany zestaw optyk i instrumentarium endoskopowego umożliwia pełną ocen narządów głowy i szyi. Wynik badania może być archiwizowany w postaci zdjęć lub filmu i jest częścią dokumentacji pacjenta. Poza oceną jam nosa, możliwe jest wykonanie badania gardła i migdałków oraz krtani. W trakcie badania możliwe jest dodatkowo pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Szczegóły można znaleźć w części "Endoskopia".

 

 

 

 

 

Badanie snu (polisomnografia) - Badanie tak zwanej "małej polisomnografii" jest przeprowadzane w warunkach domowych pacjenta, a więc jest ono o wiele bardziej komfortowe. Pielęgniarka podłącza pacjentowi niewielkie urządzenie przenośnie w godzinach wieczornych, z którym chory śpi przez noc, a rano jest ono odłączane. W trakcie badania urządzenie bezpośrednio wysyła dane do centralnego systemu rejestrującego, gdzie wszystkie parametry snu są zapisywane, a następnie poddawane fachowej analizie. Lekarz ma dostęp do wyniku od razu po jego zarejestrowaniu i może zaproponować leczenie w zależności od rodzaju zdiagnozowanej w badaniu patologii lub skierować pacjenta do specjalisty neurologa, jeśli potwierdzony zostanie bezdech o typie centralnym. Szczegóły można znaleźć w części "Badanie snu".

Endoskopia zatok
Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl