English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Jamy nosa wysłane są boną śluzową, która do prawidłowego działania wymaga stałego nawilżania i oczyszczania.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów i metod czyszczenia nosa. Poniżej opiszę trzy najbardziej popularne z nich:

 

1. Aplikowanie do jamy nosa roztworów wody morskiej w postaci sprayu

2. Zakraplanie do nosa roztworu soli fizjologicznej z ampułki

3. Płukanie jam nosa

Schemat prawidłowego sposobu podawania leków do jamy nosa

Podawanie leków do wnętrza jamy nosa podlega tym samym podstawowym zasadom, jak podawanie leków innymi drogami. Ważne jest, żeby lek donosowy podany był w odpowiedniej dawce, postaci, a przede wszystkim w określony sposób, który zwykle przesądza o jego skuteczności.

 

Wielu pacjentów, którym włączam po raz pierwszy leczenie donosowe nie była nigdy wcześniej informowana o prawidłowym sposobie podawania leków do nosa. Wielokrotnie mieli zalecane używanie leków w postaci sprayu donosowego i podawali je w przypadkowy sposób.

Schemat budowy ucha

W warunkach domowych zalecam Pacjentom preparaty do higieny uszu oparte na bazie oleistej. Bezpieczna i skuteczna jest parafina w postaci płynnej, chociaż nie ma ona aplikatora usznego, przez co jest niezbyt wygodna w użyciu (należy po jej zakropleniu do ucha leżeć na przeciwnym boku przez około 30 minut).

 

Wygodniejsza jest oliwa z oliwek w postaci sprayu, polecana przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych oraz Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Skuteczność uzyskuje się przy regularnym zastosowaniu kilkukrotnie w ciągu dnia. U osób z wrażliwymi uszami zalecane jest stosowanie profilaktyczne przed pływaniem.

dalej...

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl