English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Endoskopia - co to jest?

 

Badanie endoskopowe służy ocenie narządów, które nie są dostępne badaniu bez użycia endoskopu (gołym okiem). Sam endoskop jest cienkim przewodem metalowym lub gumowym, na końcu którego znajduje się kamera. Do endoskopu podłączone jest źródło światła, które daje jasne pole widzenia na jego końcu.

 

Obraz z endoskopu może być oglądany bezpośrednio przez lekarza lub poprzez kamerę przesyłany do monitora lub telewizora. W tym przypadku lekarz i pacjent mogą jednocześnie mieć widok z kamery endoskopu.

 

Badanie może być wykonane z rejestracją obrazu lub bez rejestracji (w postaci zdjęć lub filmu). Jest to cenny materiał diagnostyczny, jak również szkoleniowy dla współpracowników.

 

Do badania nie jest wymagana narkoza. Nie stosuje się znieczulenia w ogóle, lub stosuje się znieczulenie miejscowe, które nie jest znaczącym obciążeniem dla pacjenta.

Rys. 1 - Prawidłowy obraz endoskopowy jamy nosowej i nosogardła

 

 

Endoskopia - co umożliwia?

Badanie endoskopowe ma dwa podstawowe zastosowania.

 

Po pierwsze umożliwia nieinwazyjną diagnostykę w głębi struktur głowy i szyi (gł. jama nosowa, a także krtań czy ucho). W sposób wyraźny może lekarz i pacjent obejrzeć niedostępne inaczej badaniu struktury.

 

Drugie zastosowanie to wykonywanie zabiegów operacyjnych przy użyciu specjalnie zaprojektowanych endoskopowych narzędzi chirurgicznych, których działanie jest kontrolowane przez operatora przy użyciu zestawu endoskopowego. Zakres możliwych zabiegów jest bardzo szeroki, poczynając od prostego pobrania wycinka do badania histologicznego, a kończąc na rozległych operacjach podstawy czaszki. Warto dodać, że wskazania i zalecenia odnośnie użycia instrumentarium endoskopowego i optyk endoskopowych są coraz szersze i częściej rekomendowane przez polskie i międzynarodowe towarzystwa naukowe.

 

Endoskopia - jakie są jej ograniczenia?

Jak każda metoda, endoskopia, ma pewne sobie właściwe ograniczenia.

 

Po pierwsze - koszty. Dobrze wyposażony zestaw endoskopowy, który umożliwi nie tylko diagnostykę, ale też zabiegi, może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

 

Po drugie - małe i ograniczone pole widzenia. Obraz, który na ekranie monitora zajmuje np. 1 metr kwadratowy, w jamie nosa ma pole powierzchni np. 0,5 cm kwadratowego. Wydzielina lub krew w jamie nosa może wypełnić ekran monitora i całkowicie uniemożliwić widoczność w polu operacyjnym. Kolejne generacje sprzętu starają się ograniczyć do minimum wpływ tych czynników, ale zawsze pozostaną one pewnym ograniczeniem w stosunku do operacji w polu otwartym.

 

Trzecim, może nieco mniej istotnym czynnikiem jest to, że pacjent po operacji endoskopowej powinien być kontrolowany przy pomocy sprzętu endoskopowego, bo tylko takie uwidocznienie operowanego regionu może zapewnić właściwą opiekę pooperacyjną.

 

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl