English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Jak prawidłowo podawać leki do nosa

Podawanie leków do wnętrza nosa podlega tym samym podstawowym zasadom, jak podawanie leków innymi drogami. Ważne jest, żeby lek donosowy podany był w odpowiedniej dawce, postaci, a przede wszystkim w określony sposób, który zwykle przesądza o jego skuteczności.

 

Wielu pacjentów, którym włączam po raz pierwszy leczenie donosowe nie była nigdy wcześniej informowana o prawidłowym sposobie podawania leków do nosa. Wielokrotnie mieli zalecane używanie leków w postaci sprayu donosowego i podawali je w przypadkowy sposób.

 

Leki donosowe, które podajemy z zamiarem leczenia małżowin nosowych, zatok przynosowych, jak również tkanek gardła, w tym blokady i niedrożności trąbek słuchowych powinny być podane do nosa w sposób przedstawiony na schematycznej rycinie poniżej

Schemat prawidłowego sposobu podawania leków do jamy nosa

Końcówkę aplikatora leku donosowego należy wprowadzić prosto i do góry jamy nosa, a następnie przez zgięcie ręki podającej w nadgarstku, należy przemieścić go do boku, tak aby wskazywał na oko po tej samej stronie. Wtedy należy podać lek aspirując powietrze nosem. Po stronie przeciwnej lek należy podać analogicznie.

 

Podane w ten sposób lekarstwo dociera powyżej małżowiny nosowej dolnej, pod małżowinę środkową. Jest to rejon tak zwanego kompleksu ujściowo-przewodowego, czyli miejsca, do którego otwiera się większość zatok przynosowych. Dotarcie leku do tej okolicy jest warunkiem skutecznego leczenia.

 

W przypadku masywnych zmian zapalnych w jamach nosa lub znacznego skrzywienia przegrody nosowej, wymagana jest korekta chirurgiczna, aby możliwe było dotarcie leku do tego rejonu i aby terapia zachowawcza mogła być skuteczna.

 

Poniższy film przedstawia sposób podawania leków do nosa na przykładzie leku Nasonex.

 

 

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl