English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Operacje nosa i zatok przynosowych

Wykonuję zabiegi operacyjne w zakresie nosa i zatok przynosowych.

Najczęściej wykonywane operacje to:

 

1. Plastyka korekcyjna przegrody nosa (korekta chirurgiczna skrzywionej przegrody nosa)

2. Konchoplastyka (zmniejszenie przerośniętych małżowin nosowych)

3. Operacje endoskopowe zatok przynosowych (ang. ESS - endoscopic sinus surgery) - szerokie spektrum zabiegów, zależne od lokalizacji i stopnia zaawansowania procesu chorobowego w zatokach

4. Repozycja chirurgiczna złamań kości nosa

 

Plastyka korekcyjna przegrody nosa (septoplastyka)

 Rys.1 - Preparat anatomiczny przegrody nosa z zaznaczonymi jej elementami

Rys. 2 - Schemat skrzywienia przegrody nosa w postaci kolca (widok od przodu)

Schemat skrzywienia przegrody nosa - kolec

Rys. 3 - Schemat skrzywienia przegrody nosa w postaci przypodstawnej listwy (widok od przodu)

Schemat skrzywienia przegrody nosa - listwa

Rys. 4 - Schemat skrzywienia przegrody nosa w kształcie litery "S"

(widok od przodu)

Schemat skrzywienia przegrody nosa - wygięcie esowate

Plastyka skrzywionej przegrody nosa jest zabiegiem złożonym z dwóch etapów:

1. resekcji skrzywienia

2. rekonstrukcji

Dopiero przeprowadzenie w pełni obu etapów umożliwia skuteczne wyleczenie schorzenia.

 

Do zniekształcenia szkieletu przegrody dochodzi w dwóch mechanizmach - wrodzonym, gdzie wzrost szkieletu przegrody nosa jest kontynuowany po zakończeniu wzrostu szkieletu jamy nosowej oraz urazowym.

Skrzywienie przegrody nosa (łac. deviatio septi nasi, DSN) występuje najczęściej w kilku postaciach:

 

1. Kolca przegrody nosa

2. Listwy przegrody nosa

3. Wygięcia szkieletu w kształcie litery "C" lub "S"

4. Ustawienie części chrzęstnej przegrody w płaszczyźnie czołowej

 

Pierwsze trzy typy skrzywień mają pochodzenie najczęściej wrodzone, rozwojowe, natomiast ostatnie ma podłoże głównie urazowe, na skutek złamania szkieletu przegrody.

 

Poniżej przedstawiam zasadnicze etapy operacji plastyki korekcyjnej przegrody nosa:

 

1. Ostrzyknięcie przegrody nosa roztworem lignokainy i adrenaliny - działanie przeciwbólowe oraz zmniejszające krwawienie i obrzęk

2. Nacięcie łukowate skóry przegrody w przedsionku nosa po stronie lewej

3. Odwarstwienie obustronne płatów śluzówkowo-ochrzęstnowych z wytworzeniem tuneli górnych i dolnych

4. Resekcja skrzywionych fragmentów chrzęstnych i kostnych szkieletu przegrody

5. Opracowanie plastyczne chrząstki przegrody

6. Rekonstrukcja szkieletu przegrody

7. Zamknięcie rany w przedsionku nosa szwami wchłanialnymi

8. Opatrunek wewnętrzny

 

Opieka pooperacyjna po septoplastyce:

Po zabiegu ważne jest zabezpieczenie rany operacyjnej tak, żeby zapewnić jak najlepsze gojenie i zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych. Dobre gojenie zapewnia odpowiednie zbliżenie szwami wchłanialnymi brzegów nacięcia skóry w przedsionku nosa i ewentualnych pęknięć błony śluzowej oraz odseparowanych płatów śluzówkowo-ochrzęstnowych. Można do tego celu użyć szwu adaptacyjnego przezprzegrodowego, stabilizujących płytek silikonowych lub tamponady przedniej. Pierwsze dwie metody są bardziej komfortowe dla Pacjenta (umożliwiają oddychanie nosem od razu po zabiegu), jednakże zwiększają ryzyko powstania krwiaka przegrody nosa. Sytuacja w przypadku tamponady przedniej jest odwrotna. Tamponada przednia usuwana jest na drugi dzień po zabiegu, płytki silikonowe po około tygodniu, a szew przegrodowy ulega samoistnemu wchłonięciu w ciągu 2-3 tygodni.

 

Wykonując zabieg plastyki przegrody nosa mamy do czynienia z raną tzw. "czystą skażoną", czyli operujemy w przestrzeni, która zwykle zajęta jest przez fizjologiczną florę bakteryjną. W związku z tym ważna jest decyzja o zastosowaniu antybiotykoterapii profilaktycznej. Ja podaję Pacjentom antybiotyk na 30 minut przed zabiegiem tak, aby jego stężenie we krwi było możliwie najwyższe podczas wykonywania cięcia skórnego. Dawkę antybiotyku powtarzam jeszcze 2 lub 3 razy w odstępach 12 godzinnych.

 

Po operacji zalecam przepłukiwanie jam nosa 2 razy dziennie oraz żel nawilżający do lewej jamy nosa, w której wykonane było cięcie chirurgiczne. Antybiotykoterapia jest czasem kontynuowana jeśli istnieją do tego wskazania.

Konieczne jest przeprowadzenie regularnych pooperacyjnych kontroli z oczyszczeniem jam nosa.

Rys. 5 - Schemat typowych lokalizacji skrzywień przegrody nosa (widok szkieletu przegrody nosa z boku); kolorem niebieskim (nr 1) oznaczono wygięcie boczne w części chrzęstnej przegrody nosa lub pourazowe złamanie chrząstki z czołowym ustawieniem jej odłamu ogonowego; kolorem zielonym (nr 2) oznaczono skrzywienie zlokalizowane w osi wyrostka klinowego chrząstki przegrody, na jej granicy z otaczającymi kośćmi; kolorem czerwonym (nr 3) oznaczono lokalizację skrzywienia przy podstawie przegrody, na jej połączeniu z kośćmi szczęk.

Schemat najczęstszych miejsc skrzywień przegrody nosa
Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl