English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Mój kanał

Operacje migdałków

Wykonuję zabiegi operacyjne migdałka gardłowego (tzw. "trzeciego") i migdałków podniebiennych.

Najczęściej wykonywane operacje to:

 

1. Adenotomia (usunięcie migdałka gardłowego)

2. Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych)

3. Tonsillotomia (zmniejszenie migdałków podniebiennych)

 

Tonsillektomia - usunięcie migdałków podniebiennych

Schemat zdrowych migdałków podniebiennych

Ryc. 1 - Schemat zdrowych migdałków podniebiennych

Schemat przerostu migdałków podniebiennych z masami zalegającego detrytu w poszerzonych kryptach migdałkowych

Migdałki podniebienne usuwa się z dwóch głównych powodów. Są to nawracające anginy lub powikłania po anginach oraz blokada przestrzeni gardła środkowego i chrapanie wywołane dużą masą przerośniętych migdałków. Powikłaniem miejscowym jest wytworzenie się ropnia okołomigdałkowego, odległymi zaś są uszkodzenie zastawek serca, zapalenia nerek, czy zapalenia stawów. W każdym z tych przypadków zasadne jest całkowite usunięcie migdałków podniebiennych jako źródła bakterii, ich toksyn, jak również antygenów, które mogą przez aktywację układu odpornościowego prowadzić do powstania reakcji autoagresji (typowa jest krzyżowa reakcja między antygenami bakteryjnymi i antygenami własnych komórek, obecnymi na powierzchni zastawek serca).

 

Współcześnie operację tonsillektomii wykonuje się w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczą. Z powodów wymienionych powyżej prawie zawsze usuwa się oba migdałki podniebienne. Operacja trwa około 40-60 minut. Ranę (lożę) po usuniętym migdałku niekiedy szyje się szwami wchłanialnymi, aby ją spłycić i ewentualnie wzmocnić działanie hemostatyczne. Szwy mogą jednak, zwiększać nieco dolegliwości bólowe ze strony gardła po zabiegu.

 

W przebiegu pooperacyjnym ważne jest zachowanie rygoru w zakresie wysiłku fizycznego (powinien być on umiarkowany) oraz diety. Przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu, zaleca się posiłki chłodne, miękkie w konsystencji oraz niezbyt pikantne. Gardło można przepłukiwać preparatami przeciwbólowymi w płynie.

 

Najcięższym powikłaniem, które może wystąpić po operacji tonsillektomii jest krwotok z loży pooperacyjnej. Dochodzi do niego rzadko, zwykle w 7-10 dobie po zabiegu, kiedy od loży oddziela się włóknik, będący rodzajem naturalnego opatrunku, którym organizm sam pokrywa fragmenty uszkodzonej błony śluzowej w jamie ustnej i gardle. W takim przypadku należy napływającą krew odpluwać, szyję obłożyć lodem i wezwać pogotowie ratunkowe. Przy znacznym krwawieniu konieczna jest operacja i chirurgiczne zabezpieczenie krwawiących naczyń w trybie pilnym.

Ryc. 2 - Przerost migdałków podniebiennych z masami zalegającego detrytu w poszerzonych kryptach migdałkowych

Tonsillotomia - zmniejszenie migdałków podniebiennych

Zmniejszenie migdałków podniebiennych jest zasadne w przypadku ich znacznego przerostu, ale bez wywiadu nawracających zapaleń (angin, ropni okołomigdałkowych) oraz powikłań odległych.

 

Najczęściej z takim obrazem klinicznym mamy do czynienia u dzieci, a zabieg tonsillotomii łączy się z adenotomią. Tak jak poprzednie zabiegi, wykonywany jest w narkozie, przy pomocy wielu technik chirurgicznych - chirurgii klasycznej, elektrochirurgii, lasera, czy kriochirurgii.

 

Powikłania tego zabiegu są bardzo rzadkie i łagodne.

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl